Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.01.2022. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.01.2022. godine

 NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje  se    vladama    kantona/županija,    odnosno    kriznim    stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovi aktualne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenciji zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 30.12.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu. 2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 30.12.2021. godine

 NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.12.2021. godine

 PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.12.2021. godine

 NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 02.12.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG STOZERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   1. Preporučuje se osobama starije 2 životne dobi, osobito onima s kronionim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovito koriste zaštitnu opremu.   2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su:   povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa iii okusa, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 02.12.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OPĆE NAREDBE Naređuje se  vladama kantona/županija,   odnosno    kriznim  stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovi aktualne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenciji zaraženih, broju hospitaliziranih […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 18.11.2021. godine

                                PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.   U slučaju pojave nekih […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 18.11.2021. godine

 NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA           OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 04.11.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 04.11.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 21.10.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 7.10.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 7.10.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA     OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.09.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA     Preporučuje se osobama starije životne dobi, osobito onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.09.2021. godine

 NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 09.09.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, osobito onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 09.09.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 26.08.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, osobito onima s hroničnim bolestima,da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu. 2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 26.08.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I. OPĆE NAREDBE 1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.08.2021. godine

P0REPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   1.Preporučuje  se   osobama   starije   životne   dobi,   osobito   onima   s   hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.   2.U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.08.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 27.07.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   1.Preporučuje  se   osobama   starije   životne   dobi,   osobito   onima   s   hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.   2.U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 27.07.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.07.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima sa hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.07.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na sedmičnoj incidenci […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 01.07.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporuča se osobama starije životne dobi, naročito onima sa kroničnim bolestima, da i dalje zbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 01.07.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OPĆE NAREDBE   Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava   zdravstva   donošenje   restriktivnijih   mjera   u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   Preporuča se osobama starije životne dobi, naročito onima sa kroničnim bolestima, da i dalje zbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu.   U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA   OPĆE NAREDBE Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 03.06.2021. godine

1. Preporuča se osobama starije životne dobi, naročito onima sa kroničnim bolestima, da i dalje zbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza,te da redovito koriste zaštitnu opremu. 2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj,gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 03.06.2021. godine

OPČE NAREDBE 1.Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stozerima donosenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shadna procjeni epidemioloske situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zarazenih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspolozivosti svih resursa u zdravstvu (tehnickih, ljudskih i dr.). 2.Nareduje se obvezno nosenje […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 20.05.2021. godine

1.Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, preporučuje se isto u periodu od 11.00 — 13.00 sati. Takoder, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 20.05.2021. godine

OPČE NAREDBE 1.Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stozerima donosenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shadna procjeni epidemioloske situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zarazenih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspolozivosti svih resursa u zdravstvu (tehnickih, ljudskih i dr.). 2.Nareduje se obvezno nosenje […]

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRVASTVA 1.Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, preporučuje se isto u periodu od 11.00 – 13.00 sati. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OPĆE NAREDBE 1.Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni epidemiološke situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih […]

Kako se prenosi i kako se zaštiti od COVID-19

Kako se novi koronavirus (COVID-19) prenosi? COVID-19 je kapljična infekcija. Ljudi mogu dobiti bolest od drugih zaraženih osoba. Bolest se može prenijeti sa čovjeka na čovjeka putem malih kapljica iz nosa ili usta koja se šire kada osoba sa COVID-19 kašlje, kiše ili govori. Te kapljice se spuštaju na objekte i površine oko osobe. Drugi […]

Opće preporuke o koronavirusu

Pazite na svoje i zdravlje ljudi oko Vas tako što ćete se pridržavati slijedećeg: Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima; Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod zadravstvo radi daljnjeg postupanja; Ne ići na […]

Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu

Preporuke za sigurno održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Edukacija i organizacija Educirati osoblje, roditelje i učenike o COVID-19, uključujući simptome, komplikacije, kako se prenosi i kako spriječiti prijenos. Budite informirani o COVID-19 putem uglednih izvora kao što su zdravstvene ustanove, Svjetska zdravstvena organizcija (SZO), UNICEF. Budite svjesni lažnih informacija/mitova koji mogu kružiti usmenim putem ili […]

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23.03.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na 210. hitnoj sjednici održanoj 23.03.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 24.03.2021. godine i traje 14 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke: 1. Usvaja se informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.03.2021. godine. 2. Primjena […]