Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 30.12.2021. godine

 NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

OPĆE NAREDBE

 

 1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i ).

 

 1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.Nalaže se obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na stajalištima javnog prevoza,  pijacama/otvorenim  tržnicama  i  na  drugim  mjestima  gdje  se  primijeti veća fluktuacija stanovništva.

 

Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi:

 

 • djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha;
 • učenici osnovnih škola od do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama;
 • sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 • članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju razmak od 2

 

 1. Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

 

 • ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru;
 • ne više od 100 ljudi na otvorenom

 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

 

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja potrebno je obavezno pridržavanje preporuka koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je prilikom održavanja skupa dužan postupati u skladu s propisima o javnom okupljanju.

 

 1. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona reduciraju broj osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u  skladu  s  tačkom    ove  naredbe,  na  skupovima  koji  se  održavaju, poput: političkih skupova,  vjenčanja, svadbi, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih porodičnih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

 

 1. Izuzetno od tačke ove naredbe, dopušta se organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

 

Uvjet je da svi učesnici skupa imaju:

 

 • negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili
 • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci
 • ili potvrdu o završenoj

 

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.

 

Organizator skupa iz ove tačke dužan je prethodno pribaviti saglasnost od nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva koja se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona, koje sadrži procjenu rizika.

 

 1. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na zzjzfbih.ba, i to:
 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i ;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku /2022. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti – dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke – proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19;
 • preporuke za skijališta.

 

 1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tač. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog poglavlja te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije

 

 1. Traži se od nadležnih uprava policije i nadležnih tužilaštava hitno postupanje po podnesenim krivičnim prijavama iz tačke 7. ove naredbe, u skladu s njihovim