Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 26.08.2021. godine

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, osobito onima s hroničnim bolestima,da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.

2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

3. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

4. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

5. Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonirna, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje imunizacije protiv COVID-19 po načelu „dan
otvorenih vrata” prema raspoloživim količ