Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 20.05.2021. godine

1.Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, preporučuje se isto u periodu od 11.00 — 13.00 sati. Takoder, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept iii liječnički savjet.

2.Preporučuje se kučanstvu na području Federacije BiH, da zbog epidemije COVID19 izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

3.U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa iii okusa, preporuauje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kučanstva da ostanu kuči, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

4.Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, kao i ni unutar Bosne i Hercegovine, kako bi se spriječila lokalna transmisija virusa.

5. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemijama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povečanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.

6.Preporučuje se online model odvijanja redovne nastave u svim obrazovnim institucijama na području Federacije Bosne i Hercegovine gdje god je to moguće, odnosno gdje postoje uvjeti (informatioko-komunikacijske tehnologija) za implementaciju online modela.

7.Preporučuje se uposlenicima obrazovnih ustanova što krače zadržavanje u zajedničkim prostorima obrazovnih ustanova (zbornice, kantine, hodnici i sl.), te obavljanje poslovnih aktivnosti (roditeljski sastanci, sjednice nastavnog vijeda, informacije za roditelje i sl.) usmjeriti na ostale moguOnosti poslovne komunikacije primjenom informatieko-komunikacijske tehnologije (putem konferencijskih poziva, e-maila, Skype-a i sl.).

8.Preporučuje se svim pravnim subjektima da na području Federacije Bosne i Hercegovine, shodno radnim procesima i zadacima koje obavljaju, omoguče klizno radno vrijeme i rad od kuče, gdje god je to moguće.

9.Preporučuje se roditeljima da obustave pohađanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti svoje djece, to da izbjegavaju slična okupljanja, posebno u zatvorenom prostoru.

10.Vlade kantona, odnosno krizni stožeri kantonalnihi/županijskih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, preporuke od pod toč. 1. do 9. mogu donijeti i u formi naredbe.