Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 29.04.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 1. OPĆE NAREDBE

1.Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni epidemiološke situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

2.Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra.

Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim trolejbuskim, minibuskim stajalištima, peronima i pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primjeti veća fluktuacija stanovništva.

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

– djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha,

– učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama,

– sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i     motociklu;

– članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju distancu od 2 metra.

3.Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

– ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,

– ne više od 20 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti 14 prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

4.Ograničava se kretanje pučanstva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Iz stavka (1) ove točke izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Uposlenici iz stavka (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

Za kontrolu točke 4. Poglavlja I. „Opće naredbe“ zadužuje se kantonalne/županijske uprave policija nadležnih kantonalnih/županijskih ministarstava unutarnjih poslova sukladno kantonalnim/županijskim propisima o javnom redu i miru.

5.Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

6.U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciii BiH koja se pogoršava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.ba i to:

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,
 • preporuke za skijališta u kontekstu COVID-19. 15

7.Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. 2, 3, 4, 5 i 6. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

8.Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 7. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.