Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.01.2022. godine

 NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

OPĆE NAREDBE

 

 1. Naređuje  se    vladama    kantona/županija,    odnosno    kriznim    stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovi aktualne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenciji zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i ).

 

 1. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sustava u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra. Obvezno je nošenje maski na stajalištima javnog prijevoza, pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija pučanstva.

 

Iznimno, zaštitne maske nisu obvezni nositi:

 

 • djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog kroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha;
 • učenici osnovnih škola od do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama;
 • sportaši na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 • članovi iste obitelji koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju razmak od 2 metra.

 

 1. Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

 

 • ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru;
 • ne više od 100 ljudi na otvorenom

 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obvezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja potrebno je obvezno pridržavanje preporuka koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je prilikom održavanja skupa dužan postupati sukladno propisima o javnom okupljanju.

 

 1. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije reduciraju broj osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbi, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

 

 1. Iznimno od točke ove naredbe, dopušta se organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od:

 

 • 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno
 • 200 osoba na otvorenom

 

Uvjet je da svi sudionici skupa imaju:

 

 • negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili
 • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili
 • potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 6 mjeseci nakon primitka druge doze cjepiva, odnosno 9 mjeseci nakon primitka treće doze cjepiva).

 

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.Organizator skupa iz ove točke dužan je prethodno pribaviti suglasnost od mjerodavnog kriznog stožera kantonalnog/županijskog ministarstva zdravstva koja se izdaje temeljem mišljenja  mjerodavnog  zavoda   za   javno  zdravstvo   kantona/županije,  koje  sadrži procjenu rizika.

 

 1. Okupljanja koja nisu sukladna uvjetima propisanim u točki 3, odnosno točki 5.nisu dozvoljena.

 

 1. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na zzjzfbih.ba, i to:

 

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i ;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku /2022. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti – dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke – proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19;
 • preporuke za skijališta.

 

 1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim/županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. , 3., 4., 5., 6. i 7. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

 

 1. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnesenim kaznenim prijavama iz točke ove naredbe, sukladno njihovim ovlastima.