Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.07.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

OPĆE NAREDBE

 

 1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i ).

 

 1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2

 

Nalaže se obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim trolejbuskim,  minibuskim  stajalištima,  peronima  i  pijacama/otvorenim  tržnicama  i  na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.

 

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

 

 • djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha,
 • učenici osnovnih škola od do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama,
 • sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 • članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju distancu od 2 metra.

 

 1. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

 

 • ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru,
 • ne više od 100 ljudi na otvorenom

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

 

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa saglasno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva.

 

 1. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru saglasno tački    ove  naredbe,  na  skupovima  koji  se  održavaju,  poput:  političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih porodičnih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

 

 1. Izuzetno od tačke ove Naredbe, dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uslovom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

 

Uslov je da svi učesnici skupa imaju:

 

 • negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili
 • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci
 • ili potvrdu o završenoj

 

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa.

 

Organizator skupa iz ove tačke dužan je prethodno dobiti saglasnost od nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva koje se izdaje temeljem mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona, a koje sadrži procjenu rizika.

 

 1. U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno pridržavanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na zzjzfbih.ba i to:

 

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i ;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;

 

 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

 

 1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organizovanim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontrolišu provođenje Naredbe pod tač. 2, 3, 4, 5. i 6. ovog poglavlja, te saglasno svojim ovlaštenjima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinioca za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije

 

 1. Traži se od nadležnih uprava policije i nadležnih tužilaštava hitno postupanje po podnijetim  kaznenim   prijavama   iz   tačke      ove   Naredbe,   saglasno   njihovim nadležnostima.