Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.08.2021. godine

P0REPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

1.Preporučuje  se   osobama   starije   životne   dobi,   osobito   onima   s   hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.

 

2.U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili dalje upute.

 

3.Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

 

4.Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.

 

5.Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje imunizacije protiv COVID-19 po načelu„dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama vakcina protiv COVID-19.

 

6.Vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, preporuke od tač. 1. do 5. mogu donijeti i u formi naredbe.