Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

NAREDBE KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

OPĆE NAREDBE

 1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shodno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se temelji na tjednoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i ).

 

 1. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2

 

Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim trolejbuskim, minibuskim stajalištima, peronima i pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.

 

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

 

 • djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog kroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha,
 • učenici osnovnih škola od do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama,
 • sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu;
 • članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju distancu od 2

 

 1. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:
 • ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru,
 • ne više od 100 ljudi na otvorenom

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

 

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstvima zdravstva.

 

 1. Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID- 19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

 

 1. Izuzetno od točke ove Naredbe, dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

 

Uvjet je da svi sudionici skupa imaju:

 

 • negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili
 • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci
 • ili potvrdu o završenom

 

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa.

 

Organizator skupa iz ove točke dužan je prethodno pribaviti suglasnost od mjerodavnog kriznog stožer kantonalnog/županijskog ministarstva zdravstva koje se izdaje temeljem mišljenja mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije, koje sadrži procjenu rizika.

 

 1. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjzfbih.ba i to:

 

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i ;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;
 • preporuke – vrtići;

 

 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

 

 1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim /županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod toč. 2, 3, 4, 5. i 6. ovog poglavlja, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije

 

 1. Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.