Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 03.06.2021. godine

OPČE NAREDBE

1.Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim kriznim stozerima donosenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe shadna procjeni epidemioloske situacije, a koja se temelji na tjednoj incidenci zarazenih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu potporu i raspolozivosti svih resursa u zdravstvu (tehnickih, ljudskih i dr.).

2.Nareduje se obvezno nosenje zastitnih maski preko usta i nosa za zastitu respiratarnag sistema u zatvorenam prostoru i uz postivanje distance od minimalno 2 metra.

Nalaze se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. Obavezna je nosenje maski na autobuskim, tramvajskim trolejbuskim, minibuskim stajalistima, peronima i pijacama/otvorenim trznicama i na drugim mjestima gdje se primjeti veca fluktuacija stanovnistva.

Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su:

– djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbag hronicnih bolesti iii koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osabe npr. osobe sa intelektualnim poteskocama ili smetnjama u razvoju, osobe s ostecenjem sluha,

– učenici osnovnih skola od 1. do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama,

– sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnastima, vozaci na biciklu, elektricnom romobilu i  motociklu;

– članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju distancu od 2 metra.

3.Dozvoljeno je okupljanje ljudi na odredđnom prostoru pod sljedečim uvjetima:

– ne vise od 50 Ijudi u zatvorenom prostoru,

– ne vise od 100 Ijudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogučuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra izmedu osoba (osim alanova istog kuoanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provodenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnihthipanijskih ministarstvima zdravstva.

 

4.Nalaže se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdraystva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na podruaju kantona/županije, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno tooki 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: politiekih skupova, vjenčanja, svadbe, krizmi, sprovoda, dzenaza i drugih obiteljskih okupljanja i sličnih dogadaja, a u cilju sprjedavanja širenja infekcije COVID19 medu pueanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja kučanstva.

 

5. Izuzetno od točke 3. ove Naredbe, dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera.
Uvjet je da svi sudionici skupa imaju:

– negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati ili
– potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci
– ili potvrdu o završenom cijepljenju.

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa.Organizator skupa iz ove točke dužan je prethodno pribaviti suglasnost od mjerodavnog kriznog stožer kantonalnog/županijskog ministarstva zdravstva koje se izdaje temeljem
mišljenja mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona/županije, koje sadrži procjenu rizika.

6.U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciii BiH nareduje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih.ba i to:

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke – javni prevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu;
 • preporuke – vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslugne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke- proslave;
 • preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19,

 

7.Nareduje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim opčinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provodenje Naredbe pod toe. 2, 3, 4 i 5. ovog poglavlja, to sukladno svojim oviastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja ukljueuje pokretanje kaznenih prijava protiv poainitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.

 

8.Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava žurno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 6. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.