Opće preporuke o koronavirusu

Pazite na svoje i zdravlje ljudi oko Vas tako što ćete se pridržavati slijedećeg:

 • Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;
 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod zadravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1m od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredneokoline;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba
  primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji,staviti u vrećicu za rublje. Netresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti:

 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno;

 

U slučaju pojave nekih od simptoma kao sto su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa preporučuje se osobarna sa simptomima kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.