PU Mješovita srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla

Mješovita srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla

O nama

Uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od školske 2021./22. počela je a radom Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla. Nastavni plan i program je strukturiran tako da osigurava potreban standard općeg obrazovanja (gimnazijski nivo) i odgovarajući nivo opće kulture koja je temelj i pretpostavka uspješnog savladavanja sadržaja profesionalnog stručnog obrazovanja.

Savremeno-umjetnička škola u svom radu primjenjuje inovativan pristup odgoju i obrazovanju kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela kreativne dramske pedagogije

Učenici Savremeno-umjetničke škole će se obrazovati za različita zanimanja u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka uz primjenu dramskih konvencija i kreativne dramske pedagogije u cjelokupnom procesu odgoja i obrazovanja.

Vrste zanimanja:

U prvoj generaciji školske 2021/22. godine planiran je upis za zanimanja:

  1. Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
  2. Omladinski lider

 

  • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije

Savremeno zanimanje školovano po principima primijenjenog pozorišta i drame. Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije je stručnjak koji uočava, podstiče, pokreće, osmišljava, realizuje i izvodi različite društveno korisne akcije i kreativne aktivnosti u području kulture, izvedbene umjetnosti i edukacije  (gluma, govorništvo, prezentacija, dramska umjetnost, pozorište, film, video, balet, ples, performans, instalacija tijela u prostoru i govor tijela, animacija, lutkarstvo, igrokaz).

  • Omladinski lider

Savremeno zanimanje XXI stoljeća koje u opisu svog posla ima primjenu Zakona o mladima na lokalnim, kantonalnim, entiteskim, državnim i evropskim nivoima. Omladinski lider je stručnjak koji se osposobljava tehnikama vođenja sebe i drugih, organizaciji, koordinaciji, produkciji, fabrikovanju novih ideja i projekata, umijeću pisanja i implementacije projekata, vještinama namicanja sredstava, upravljanju finansijama, lobiranju i zagovoranju, poduzetništvu, marketingu i saradnji s medijima.

 

Učenici završene Savremeno-umjetničke škole mogu se angažovati na poslovima:

Samostalne praktične realizacije umjetničko-pedagoškog rada sa grupama djece i mladih na polju glume, plesa, filma, režije, kostimografije i scenografije; kreiranja vlastitih umjetničkih nastupa i izvođenja istih na različitim manifestacijama, smotrama, svečanostima, sajmovima, tržnim centrima, firmama; poslovima kreatora i realizatora tv i radio emisija za djecu i mlade; voditelja kulturno-umjetničkih, obrazovnih i sportskih manifestacija; koordinatora ili saradnika u vođenju i implementaciji projekata nevladinih organizacija i ustanova; glasnogovornika ili saradnika u realizaciji medijskih kampanja za organizacije, ustanove, firme i kompanije;  animatora, lutkara, performera, scenskog i dramskog izvođača u obdaništima, igraonicama, pozorištima za djecu i mlade, trgovima, brodovima, hotelima, restoranima, kampovima, seminarima, brodovima, plažama, turizmu.

 

Učenici završene Savremeno-umjetničke škole mogu se upisati na:

Muzičke, likovne, dramske, plesne akademije; fakultete za dizajn; pravne, ekonomske, filozofske, pedagoške, edukacijske, rehabilitacijske, medicinske, farmaceutske, tehnološke, fakultete zdravstvenih nauka, mašinske, elektrotehničke, prirodno-matematičke, biotehničke, građevinske, rudarske, arhitektonske, fakultete za tjelesni odgoj, sport i ples, fakultete tehničkog odgoja, fakultete za informacione tehnologije, fakultete za kriminalistiku, kriminologiju, sigurnosne studije, upravu i druge fakultete/akademije.

Video prezentacija škole:

Promo materijal:

Web stranica:

www.sus.edu.ba

Kontakt informacije:

Adresa: Izeta Sarajlića 1 D, 75000 Tuzla

Email: info@sus.edu.ba

Broj telefona: 035/280-026