JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac

Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac

O nama

Javna ustanova MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac je savremena odgojno-obrazovna ustanova sa tradicijom dugom preko 50 godina. Danas profesionalno osposobljavamo učenike u 11 struka i 25 različitih stručnih zvanja i zanimanja u tehničkim i stručnim školama. Školu trenutno pohađa 1164 učenika, koji su raspoređeni u 46 odjeljenja i to u 28 tehničkih i 18 stručnih odjeljenja. Za realizaciju nastave angažovano je preko 100 nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.

Prezentacija škole:

Prijedlog plana upisa:

 

Kontakt informacije:

Adresa: Sarajevska bb 76250 Gradačac

Email: mss.hasankikic@bih.net.ba

Broj telefona: 035/817-249