Fakultet za tjelesni odgoj i sport

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

OKRENIMO SE PREMA SPORTU I ZDRAVLJU

Fakultet za tjelesni odgoj i sport već par godina radi po novom nastavnom planu i programu koji je proizašao iz Bolonjske deklaracije i ECTS sistema. Studenti, pored ostalog, imaju na raspolaganju i informatičko-dijagnostički centar, kao važan preduslov za razvoj sporta i sportskih vještina, te vrhunski opremljen amfiteatar i moderno opremljene sportske dvorane koja se mogu koristiti za sportske igre, plesove, sportsku gimnastiku, borilačke sportove i dr. Osnovno područje naučnog interesa i poučavanja na dodiplomskom Univerzitetskom studiju i poslijediplomskim studijima je kineziologija, relativno mlada nauka, kojoj je ime izvedeno od grčke riječi kinezis

Danas se Kineziologija definiše kao empirijsko transdisciplinarno opće naučno polje u kojem, prije svega, dominira eksperimentalni pristup u sveobuhvatnim istraživanjima principa i zakonitosti ljudskog pokreta ili tjelesne aktivnosti i vježbanja. Diplomirani profesori tjelesnog odgoja i sporta, sa stručnim zvanjem nastavnika (profesora) tjelesnog odgoja i sporta, primjenjuju svoja znanja i vještine u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na svim nivoima odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studenti se školuju i za organiziranje i provođenje izvannastavnih aktivnosti na svakom nivou obrazovanja, kao i za organiziranje brojnih sportskih i rekreacijskih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih programa u gradu, općini, kantonu i državi.

WWW.FTOS.UNTZ.BA

ftos@untz.ba

+387 (0)35 278 535

 

STUDIJSKI PROGRAMI

 

PRVI CIKLUS:

Tjelesni odgoj i sport – 4 godine (240 ECTS)

Sportski trener – 3 godine (180 ECTS)

DRUGI CIKLUS:

Tjelesni odgoj i sport – 1 godina (60 ECTS)

TREĆI CIKLUS:

Kineziologija – 3 godine (180 ECTS)

 

NOVI SMJEROVI:

Fitnes instruktor u sportu i rekreaciji – 3 godine (180 ECTS)

Kondicijski trener – 3 godine (180 ECTS)

 

UČENJE NA DALJINU NA SVA TRI CIKLUSA!!!

  • nastava se realizuje putem sistema za učenje na daljinu
  • usklađivanje studentskih obaveza sa realnim mogućnostima vrhunskih sportista
  • studirajte u skladu sa vašim obavezama…