Kako napraviti grupe sa učenicima, te kako dodati učenike u već postojeće grupe